سامانه درخواست معافیت تحصیلی - موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس
دانشگاه پارس

بنابر مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه دانشجویان می بایست قبل از شرکت در امتحانات پایان ترم، وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کرده باشند.

  • دانشجویانی که کارت پایان خدمت دارند، کافی است تصویر کارت پایان خدمت خود را ارسال نمایند.
  • سایر دانشجویان می بایست تصویر آخرین مدرک تحصیل (یا انصراف از تحصیل قبلی) خود را در سامانه بارگذاری نموده و علاوه بر آن مبلغی را نیز بابت ثبت و بررسی مدارک در پلیس +10 به صورت آنلاین واریز نمایند.
کد ملی:
تاریخ تولد:
کد امنیتی: